Skip to content

Kongresi Rinor Kombëtar

Kongresi Kombëtar i Rinisë (NYC) është një organizatë rinore – një bashkim i organizatave rinore, grupeve joformale, forumeve rinore të partive politike, me qëllim shkëmbimin e informacionit, nxjerrjen në pah të çështjeve rinore, lobimin dhe avokimin për zgjidhjen e këtyre çështjeve dhe sigurimin e kapaciteteve. NYC u krijua në Mars 2013 në Tiranë, në prani të mbi 30 organizatave në nivel kombëtar. Ky rrjet u iniciua me iniciativën e dy fondacioneve të huaja: Friedrich Ebert Stiftung dhe Olof Palme International.

https://krk.al/

Evente nga ky organizator

Mars

shtu25mar10:00shtu12:00KROS TIRANA EYC 2022Kategoritë e eventeveSport,Të tjera

prill

shtu01pri15:00shtu23:00DIGAKategoritë e eventeveEvente,Koncert,Muzikal,Muzikë