Skip to content

Film

Këtu do të gjeni eventet e kategorisë “Film”, me një pamje të plotë mujore. Në këtë kalendar përfshihen të gjitha kategoritë Kinema, Marubi dhe Qendra Multifunksionale.

tetor, 2022

Abonohu në këtë kalendar
X
X
X
X
X