Film - TiranaXXL

Film

Këtu do të gjeni eventet e kategorisë “Film”, me një pamje të plotë mujore. Në këtë kalendar përfshihen të gjitha kategoritë Kinema, Marubi dhe Qendra Multifunksionale.

dhjetor, 2020

Subscribe to this calendar
X
X
X
X