Skip to content

Federata Shqiptare e Motoçiklizmit

Federata Shqiptare e Motoçiklizmit (FSHMo) është një nga 44 Federatat Kombëtare të Sporteve të njohura nga Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar (KOKSH) dhe është i vetmi organ i autorizuar për të rregulluar dhe menaxhuar sportin e motorçiklizmit në territorin kombëtar dhe për ta përfaqësuar atë ndërkombëtarisht. Kjo federatë ka autonomi teknike, organizative dhe menaxheriale, nën mbikëqyrjen e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit dhe Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar (KOKSH).

https://www.amf.al/

Evente nga ky organizator

Nuk ka evente