Skip to content

Kategoritë e eventeve Teatër

nëntor

mër29nën20:00IKJAKategoritë e eventeveArt/Kulturë,Jashte Tirane,Teatër

enj30nën19:00MBRETI LIRKategoritë e eventeveArt/Kulturë,Teatër

dhjetor

pre01dhje19:00MBRETI LIRKategoritë e eventeveArt/Kulturë,Teatër

pre01dhje19:00GJITHÇKA RRETH IVKategoritë e eventeveArt/Kulturë,Jashte Tirane,Teatër

shtu02dhje19:00MBRETI LIRKategoritë e eventeveArt/Kulturë,Teatër

shtu02dhje19:00GJITHÇKA RRETH IVKategoritë e eventeveArt/Kulturë,Jashte Tirane,Teatër

die03dhje19:00MBRETI LIRKategoritë e eventeveArt/Kulturë,Teatër

die03dhje19:00GJITHÇKA RRETH IVKategoritë e eventeveArt/Kulturë,Jashte Tirane,Teatër

enj07dhje19:00MBRETI LIRKategoritë e eventeveArt/Kulturë,Teatër

pre08dhje19:00MBRETI LIRKategoritë e eventeveArt/Kulturë,Teatër

shtu09dhje19:00MBRETI LIRKategoritë e eventeveArt/Kulturë,Teatër

die10dhje19:00MBRETI LIRKategoritë e eventeveArt/Kulturë,Teatër

enj14dhje19:00MBRETI LIRKategoritë e eventeveArt/Kulturë,Teatër

pre15dhje19:00MBRETI LIRKategoritë e eventeveArt/Kulturë,Teatër

shtu16dhje19:00MBRETI LIRKategoritë e eventeveArt/Kulturë,Teatër

die17dhje19:00MBRETI LIRKategoritë e eventeveArt/Kulturë,Teatër