Skip to content

Kategoritë e eventeve Filma

Në këtë kategori do të gjeni të gjithë filmat që do të shfaqen në sallat e kinemave, qendrat multifunksionale dhe Akademia Marubi

dhjetor

enj01dhjeGjatë gjithë ditësshtu03Art Without Limit International Film FestivalKategoritë e eventeveFestival,Filma,Jashte Tirane

pre02dhje13:40pre23:00SOFIAKategoritë e eventeveFilma,Kinema

pre02dhje15:30pre23:00BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVERKategoritë e eventeveFilma,Kinema

pre02dhje15:45pre23:59TERRIFIER 2Kategoritë e eventeveFilma,Kinema

pre02dhjeGjatë gjithë ditësdie04Art Without Limit International Film FestivalKategoritë e eventeveFestival,Filma,Jashte Tirane

pre02dhje16:00pre18:00PREY FOR THE DEVILKategoritë e eventeveFilma,Kinema

pre02dhje18:00pre23:00BLACK ADAMKategoritë e eventeveFilma,Kinema

pre02dhje20:45pre23:00SMILEKategoritë e eventeveFilma,Kinema

pre02dhje21:45pre23:00ON THE LINEKategoritë e eventeveFilma,Kinema

shtu03dhje13:40shtu23:00SOFIAKategoritë e eventeveFilma,Kinema

shtu03dhje15:30shtu23:00BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVERKategoritë e eventeveFilma,Kinema

shtu03dhje15:45shtu23:59TERRIFIER 2Kategoritë e eventeveFilma,Kinema

shtu03dhjeGjatë gjithë ditëshën05Art Without Limit International Film FestivalKategoritë e eventeveFestival,Filma,Jashte Tirane

shtu03dhje16:00shtu18:00PREY FOR THE DEVILKategoritë e eventeveFilma,Kinema

shtu03dhje18:00shtu23:00BLACK ADAMKategoritë e eventeveFilma,Kinema

shtu03dhje20:45shtu23:00SMILEKategoritë e eventeveFilma,Kinema

shtu03dhje21:45shtu23:00ON THE LINEKategoritë e eventeveFilma,Kinema

die04dhje13:40die23:00SOFIAKategoritë e eventeveFilma,Kinema

die04dhje15:30die23:00BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVERKategoritë e eventeveFilma,Kinema

die04dhje15:45die23:59TERRIFIER 2Kategoritë e eventeveFilma,Kinema

die04dhjeGjatë gjithë ditësmar06Art Without Limit International Film FestivalKategoritë e eventeveFestival,Filma,Jashte Tirane

die04dhje16:00die18:00PREY FOR THE DEVILKategoritë e eventeveFilma,Kinema

die04dhje18:00die23:00BLACK ADAMKategoritë e eventeveFilma,Kinema

die04dhje20:45die23:00SMILEKategoritë e eventeveFilma,Kinema

die04dhje21:45die23:00ON THE LINEKategoritë e eventeveFilma,Kinema

hën05dhje13:40hën23:00SOFIAKategoritë e eventeveFilma,Kinema

hën05dhje15:30hën23:00BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVERKategoritë e eventeveFilma,Kinema

hën05dhje15:45hën23:59TERRIFIER 2Kategoritë e eventeveFilma,Kinema

hën05dhje16:00hën18:00PREY FOR THE DEVILKategoritë e eventeveFilma,Kinema

hën05dhje18:00hën23:00BLACK ADAMKategoritë e eventeveFilma,Kinema

hën05dhje20:45hën23:00SMILEKategoritë e eventeveFilma,Kinema

hën05dhje21:45hën23:00ON THE LINEKategoritë e eventeveFilma,Kinema

mar06dhje13:40mar23:00SOFIAKategoritë e eventeveFilma,Kinema

mar06dhje15:30mar23:00BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVERKategoritë e eventeveFilma,Kinema

mar06dhje15:45mar23:59TERRIFIER 2Kategoritë e eventeveFilma,Kinema

mar06dhje16:00mar18:00PREY FOR THE DEVILKategoritë e eventeveFilma,Kinema

mar06dhje18:00mar23:00BLACK ADAMKategoritë e eventeveFilma,Kinema

mar06dhje20:45mar23:00SMILEKategoritë e eventeveFilma,Kinema

mar06dhje21:45mar23:00ON THE LINEKategoritë e eventeveFilma,Kinema

mër07dhje13:40mër23:00SOFIAKategoritë e eventeveFilma,Kinema

mër07dhje15:30mër23:00BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVERKategoritë e eventeveFilma,Kinema

mër07dhje15:45mër23:59TERRIFIER 2Kategoritë e eventeveFilma,Kinema

mër07dhje16:00mër18:00PREY FOR THE DEVILKategoritë e eventeveFilma,Kinema

mër07dhje18:00mër23:00BLACK ADAMKategoritë e eventeveFilma,Kinema

mër07dhje20:45mër23:00SMILEKategoritë e eventeveFilma,Kinema

mër07dhje21:45mër23:00ON THE LINEKategoritë e eventeveFilma,Kinema

enj08dhje13:40enj23:00SOFIAKategoritë e eventeveFilma,Kinema

enj08dhje15:30enj23:00BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVERKategoritë e eventeveFilma,Kinema

enj08dhje15:45enj23:59TERRIFIER 2Kategoritë e eventeveFilma,Kinema

enj08dhje16:00enj18:00PREY FOR THE DEVILKategoritë e eventeveFilma,Kinema

enj08dhje18:00enj23:00BLACK ADAMKategoritë e eventeveFilma,Kinema

enj08dhje20:45enj23:00SMILEKategoritë e eventeveFilma,Kinema

enj08dhje21:45enj23:00ON THE LINEKategoritë e eventeveFilma,Kinema

pre09dhje13:40pre23:00SOFIAKategoritë e eventeveFilma,Kinema

pre09dhje15:30pre23:00BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVERKategoritë e eventeveFilma,Kinema

pre09dhje15:45pre23:59TERRIFIER 2Kategoritë e eventeveFilma,Kinema

pre09dhje16:00pre18:00PREY FOR THE DEVILKategoritë e eventeveFilma,Kinema

pre09dhje18:00pre23:00BLACK ADAMKategoritë e eventeveFilma,Kinema

pre09dhje20:45pre23:00SMILEKategoritë e eventeveFilma,Kinema

pre09dhje21:45pre23:00ON THE LINEKategoritë e eventeveFilma,Kinema

shtu10dhje13:40shtu23:00SOFIAKategoritë e eventeveFilma,Kinema

shtu10dhje15:30shtu23:00BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVERKategoritë e eventeveFilma,Kinema

shtu10dhje15:45shtu23:59TERRIFIER 2Kategoritë e eventeveFilma,Kinema

shtu10dhje16:00shtu18:00PREY FOR THE DEVILKategoritë e eventeveFilma,Kinema

shtu10dhje18:00shtu23:00BLACK ADAMKategoritë e eventeveFilma,Kinema

shtu10dhje20:45shtu23:00SMILEKategoritë e eventeveFilma,Kinema

shtu10dhje21:45shtu23:00ON THE LINEKategoritë e eventeveFilma,Kinema

die11dhje13:40die23:00SOFIAKategoritë e eventeveFilma,Kinema

die11dhje15:30die23:00BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVERKategoritë e eventeveFilma,Kinema

die11dhje15:45die23:59TERRIFIER 2Kategoritë e eventeveFilma,Kinema

die11dhje16:00die18:00PREY FOR THE DEVILKategoritë e eventeveFilma,Kinema