Skip to content

Qëndra për Hapje dhe Dialog

Bulevardi Dëshmorët e Kombit

Qendra për Hapje dhe Dialog vjen si rezultat i iniciativës së Kryeministrit Edi Rama. Objektivi ishte i thjeshtë: të transformohej një pjesë e selisë së Këshillit të Ministrave në një hapësirë në shërbim të qytetarëve, që të përçojë mesazhin e hapjes, transparencës dhe transformimit. Përkthimi i këtij objektivi në projekt konkret ka qenë, pa dyshim, një punë ku e ku më sfiduese.

Më shumë

Eventet në këtë vendndodhje

nëntor

mar28nën18:30TË PREKËSH TË PADUKSHMENKategoritë e eventeveArt/Kulturë,Ekspozitë

mër29nën18:30TË PREKËSH TË PADUKSHMENKategoritë e eventeveArt/Kulturë,Ekspozitë

enj30nën18:30TË PREKËSH TË PADUKSHMENKategoritë e eventeveArt/Kulturë,Ekspozitë

dhjetor

pre01dhje18:30TË PREKËSH TË PADUKSHMENKategoritë e eventeveArt/Kulturë,Ekspozitë

shtu02dhje18:30TË PREKËSH TË PADUKSHMENKategoritë e eventeveArt/Kulturë,Ekspozitë

die03dhje18:30TË PREKËSH TË PADUKSHMENKategoritë e eventeveArt/Kulturë,Ekspozitë

hën04dhje18:30TË PREKËSH TË PADUKSHMENKategoritë e eventeveArt/Kulturë,Ekspozitë

mar05dhje18:30TË PREKËSH TË PADUKSHMENKategoritë e eventeveArt/Kulturë,Ekspozitë

mër06dhje18:30TË PREKËSH TË PADUKSHMENKategoritë e eventeveArt/Kulturë,Ekspozitë

enj07dhje18:30TË PREKËSH TË PADUKSHMENKategoritë e eventeveArt/Kulturë,Ekspozitë

pre08dhje18:30TË PREKËSH TË PADUKSHMENKategoritë e eventeveArt/Kulturë,Ekspozitë

shtu09dhje18:30TË PREKËSH TË PADUKSHMENKategoritë e eventeveArt/Kulturë,Ekspozitë

die10dhje18:30TË PREKËSH TË PADUKSHMENKategoritë e eventeveArt/Kulturë,Ekspozitë

hën11dhje18:30TË PREKËSH TË PADUKSHMENKategoritë e eventeveArt/Kulturë,Ekspozitë

mar12dhje18:30TË PREKËSH TË PADUKSHMENKategoritë e eventeveArt/Kulturë,Ekspozitë

mër13dhje18:30TË PREKËSH TË PADUKSHMENKategoritë e eventeveArt/Kulturë,Ekspozitë

enj14dhje18:30TË PREKËSH TË PADUKSHMENKategoritë e eventeveArt/Kulturë,Ekspozitë

pre15dhje18:30TË PREKËSH TË PADUKSHMENKategoritë e eventeveArt/Kulturë,Ekspozitë

shtu16dhje18:30TË PREKËSH TË PADUKSHMENKategoritë e eventeveArt/Kulturë,Ekspozitë

die17dhje18:30TË PREKËSH TË PADUKSHMENKategoritë e eventeveArt/Kulturë,Ekspozitë

hën18dhje18:30TË PREKËSH TË PADUKSHMENKategoritë e eventeveArt/Kulturë,Ekspozitë

mar19dhje18:30TË PREKËSH TË PADUKSHMENKategoritë e eventeveArt/Kulturë,Ekspozitë

mër20dhje18:30TË PREKËSH TË PADUKSHMENKategoritë e eventeveArt/Kulturë,Ekspozitë

enj21dhje18:30TË PREKËSH TË PADUKSHMENKategoritë e eventeveArt/Kulturë,Ekspozitë

pre22dhje18:30TË PREKËSH TË PADUKSHMENKategoritë e eventeveArt/Kulturë,Ekspozitë

shtu23dhje18:30TË PREKËSH TË PADUKSHMENKategoritë e eventeveArt/Kulturë,Ekspozitë

die24dhje18:30TË PREKËSH TË PADUKSHMENKategoritë e eventeveArt/Kulturë,Ekspozitë

hën25dhje18:30TË PREKËSH TË PADUKSHMENKategoritë e eventeveArt/Kulturë,Ekspozitë

mar26dhje18:30TË PREKËSH TË PADUKSHMENKategoritë e eventeveArt/Kulturë,Ekspozitë

mër27dhje18:30TË PREKËSH TË PADUKSHMENKategoritë e eventeveArt/Kulturë,Ekspozitë

enj28dhje18:30TË PREKËSH TË PADUKSHMENKategoritë e eventeveArt/Kulturë,Ekspozitë

pre29dhje18:30TË PREKËSH TË PADUKSHMENKategoritë e eventeveArt/Kulturë,Ekspozitë

shtu30dhje18:30TË PREKËSH TË PADUKSHMENKategoritë e eventeveArt/Kulturë,Ekspozitë