prill, 2021

Ky është një event i përsëritur

enj01pri17:00die09maj(maj 9)20:00YOU ACT LIKE MORTALS IN ALL THAT YOU FEAR, AND LIKE IMMORTALS IN ALL THAT YOU DESIRETe tjera17:00 - (maj 9) 20:00 Gallery 70 Contemporary Art, Toptani Shopping Center Organizatori: Gallery 70 Contemporary Art Kategoritë e eventeve:Të tjera

Detajet e eventit

YOU ACT LIKE MORTALS IN ALL THAT YOU FEAR, AND LIKE IMMORTALS IN ALL THAT YOU DESIRE – Ardian Isufi

Mitet kanë rënë!… Paqëndrueshmëria e përhershme është bërë tashmë status i qëndrueshëm në bashkohësinë tonë!
“Spiderman” nuk mund të shpëtojë botën nga frika apo pasiguria e të nesërmes!… Ky mit i realizmit kapitalist është “djali plangprishës” në utopinë e tij, nën kontrollin e sistemit dhe duket larg ëndrrës dhe dëshirës për të shpëtuar njerzimin. Çdo përpjekje e tij tashmë është e survejuar, e kalkuluar, dhe jashtë çfarëdo lloj dëshire mitike për të na dhënë shpresë dhe guxim për të jetuar.
Ai, (Spiderman), vjen në veprat e artistit Ardian Isufi në situata të ri-kontekstualizuara, në përplasje kohësh të ndryshme, ku jeta rurale dhe urbane duken si të mbajtura pezull nën peshën e këtij të “pavdekshmi të vdekshëm”; thuajse ai është njëri prej nesh në agoninë e jetës tonë.
Gallery70 për artistin është një hapsirë konceptuale site specifik e aktit artistik. Imazhi dhe instalimi janë dedikuar për ti ofruar publikut një “destabilitet të stabilizuar”, që luhatet mes tundimit të dyshimit dhe pasionit për të eksploruar, rezultati i të cilave është jashtë kontrollit tuaj.
The myths have fallen!… Permanent instability has become now an enduring and ever-present status in our time.
“Spiderman” cannot save the world from the fear, or the insecurity of tomorrow! … This myth of capitalist realism, the “prodigal son” in his utopia, is under the control of the system. He seems far too detached from the dream to save the humanity and does not even want to act anymore. Every effort of the Spiderman is already understood, surveyed, calculated and out of touch with the kind of mythical aspirations that gave us hope and courage to live.
He, (the Spiderman), finds himself in the works of Ardian Isufi in re-contextualized situations, colliding with diverse time periods, where rural and urban life seem to be frozen in time under the weight of this “mortal immortality”. Looking at the works one thinks the Spiderman is almost one of us in the agony of our life.
For Ardian Isufi Gallery70 is a site-specific conceptual space to perform in full the artistic action. The image and the installation are set to offer the viewer a “stabilized instability”, ranging between the temptation of doubt and the passion to explore, the result of which is beyond your control.

Dita / Ora

Prill 1 (E enjte) 17:00 - Maj 9 (E diel) 20:00

Vendi

Gallery 70 Contemporary Art

Toptani Shopping Center

Organizatori

Gallery 70 Contemporary ArtGallery70 ekspozon art modern dhe bashkëkohor, me ambicien që të shndërrohet në një hapësirë arti ku prezantohen koncepte krijuese për admiruesit e artit apo vizitorët e rastësishëm. Një përqasje e re, dinamike dhe tërheqëse, ku gjithkush mund të zbulojë , të hulumtojë, të zotërojë dhe të dashurojë artin, sepse arti është unik, është një dhuratë perfekte, është për cilindo, është magjik, pasionant dhe i vërtetë ! ART IS TIMELESSartgaleri70@gmail.com Toptani Shopping Center

X
X