Skip to content

Qendra Kombëtare e Kinematografisë

Qendra Kombëtare e Kinematografisë (QKK) është krijuar në vitin 1997.

QKK është institucioni më i rëndësishëm kombëtar që inkurajon, financon dhe promovon prodhimin kinematografik në Shqipëri. Përmes administrimit të fondit publik, QKK mundëson zhvillimin e industrisë së filmit në vendin tonë.

http://nationalfilmcenter.gov.al/

Rruga « Aleksandër Moisiu », № 77, 1012, Tiranë, Shqipëri

Evente nga ky organizator

Nuk ka evente