Skip to content

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë së Tiranës, është Dhoma kryesore e Tregtisë  në Shqipëri dhe përfaqësuesja ligjore e interesave të biznesit të Tiranës. Duke patur parasysh që në Tiranë është përqëndruar 65% e sipërmarrjeve private të Shqipërisë, e bën DHTIT-në institucionin kryesor në përfaqësimin e bizneseve me qëllim nxitjen, shërbimin dhe mbrojtjen e të drejtave të biznesit, gjithashtu edhe në rritjen e mundësive të biznesit dhe investimeve të huaja në Shqipëri.

Evente nga ky organizator

Nuk ka evente