Skip to content

Bashkia Shkodër

Fillimet e institucionit të bashkisë në Shkodër datojnë në vitin 1865. Ajo u quajt “Beledie” (nga turqishtja), e kjo deri në vitin 1913, “Përlimtare” deri në vitin 1920 dhe “Bashki” (pas këtij viti).

info@bashkiashkoder.gov.al

Shkodër

Më shumë

Evente nga ky organizator

Nuk ka evente