Skip to content

Banka e Shqipërisë

Banka e Shqipërisë është banka qendrore e Republikës së Shqipërisë. Ky status sanksionohet në nenin 161 të Kushtetutës së Shqipërisë dhe ligjin nr. 8269, datë 27.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, i cili përcakton objektivat, detyrat, marrëdhëniet me sistemin bankar dhe me shtetin, organizimin dhe drejtimin, pronësinë mbi kapitalin, pasqyrat financiare dhe shpërndarjen e fitimit.

+355 4 222 2152

Sheshi Skënderbej

Më shumë

Evente nga ky organizator

Mars

hën18marGjatë gjithë ditësJAVA E PARASË 2024Kategoritë e eventeveTalks,Të tjera

mar19marGjatë gjithë ditësJAVA E PARASË 2024Kategoritë e eventeveTalks,Të tjera

mër20marGjatë gjithë ditësJAVA E PARASË 2024Kategoritë e eventeveTalks,Të tjera

enj21marGjatë gjithë ditësJAVA E PARASË 2024Kategoritë e eventeveTalks,Të tjera

pre22marGjatë gjithë ditësJAVA E PARASË 2024Kategoritë e eventeveTalks,Të tjera

shtu23marGjatë gjithë ditësJAVA E PARASË 2024Kategoritë e eventeveTalks,Të tjera

die24marGjatë gjithë ditësJAVA E PARASË 2024Kategoritë e eventeveTalks,Të tjera