Skip to content

Agjencia e Industrisë Kreative

AIK është një institucion në varësi të Bashkisë Tiranë, që mundëson zhvillimin dhe nxitjen e kreativitetit.

Bashkia Tirane

Evente nga ky organizator

Nuk ka evente