Skip to content

Universiteti Polis

Tradita e arsimit të lartë në Shqipëri është një produkt i shekullit të 20-të. Sektori privat alternativ është gjithashtu një rezultat i ri i dy dekadave të  fundit të reformave pas-komuniste. Ajo për të cilën Universiteti Polis është unik në këtë kontekst është përqasja pothuajse “e shkëputur” ndaj periudhës  autoritare, orientimit të tepruar tekniçist, ideologjizimit ekstrem dhe  bllokimit të kërkimit shkencor e karrierës për gjeneratat e reja.

Eventet në këtë vendndodhje

Nuk ka evente

X
X
X
X
X