Skip to content

Shkodër

Shkodër

Shkodër ose Shkodra është qytet dhe bashki në Shqipërinë Veriperëndimore e qendra e rrethit dhe qarkut me të njëjtin emër. Është një prej qyteteve më të kahershme të Shqipërisë, me një histori banimi mijëvjeçare në qytet dhe krahinë.

Eventet në këtë vendndodhje

Nuk ka evente