Skip to content

Pezë e Madhe

Pezë e Madhe is a village in the former municipality of Pezë in Tirana County, Albania. At the 2015 local government reform it became part of the municipality Tirana

Eventet në këtë vendndodhje

Nuk ka evente

X
X
X
X
X